Maiusta endale rattad alla

Armastatud Alma jogurtimaiustes on nii palju marju ja puuvilju, et ei mahu topsi äragi. Need on kõige marjakamad jogurtid Eestis! Nüüd on seal aga lisaks ka hulgaliselt ahvatlevaid auhindu. Alates 27.06.2016 kuni 07.08.2016 toimub Alma jogurtimaiuste 200g “Maiusta endale rattad alla” kampaania raames tarbijamäng, mille peaauhinnaks on Stalhästen linnaratas väärtuses kuni 439 eurot, lisaks loosime iga nädal välja kastitäie värskeid marju ja puuvilju Vitamiinikullerilt. Kui tahad võita, siis osta Alma jogurtimaiuseid ja registreeri oma ostutšekk meie lehel.

Proovi kindlasti ka uut Alma virsiku jogurtimaiust. See on nii hea, et on ise juba puhas võit!

P.S. Peaauhinna võitja saab vastavalt oma soovile valida Stalhästeni linnaratta meeste- ja naistemudeli vahel. Meestemudeliga saad tutvust teha siin, naistemudeliga aga siin.

Kampaania reeglitega saad lähemalt tutvuda siin.

Alma jogurtimaiustega saad lähemalt tutvuda siin.

Võitjatega saad lähemalt tutvuda siin

Head loosiõnne!

Registreeri oma ostutšekk

Reeglid

“Maiusta endale rattad alla“ tarbijamängu (edaspidi nimetatud kampaania) ametlikud reeglid:

1. Alates 27.06.2016 kuni 07.08.2016 toimub Alma jogurtimaiuste 200g “Maiusta endale rattad alla” kampaania raames tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Valio Eesti AS asukohaga Sõpruse pst 145, B-korpus, 13417 Tallinn (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud kampaania korraldaja käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias osalemiseks tuleb osta ajavahemikul 27.06.2016 kuni 07.08.2016 ükskõik millist Alma jogurtimaiust 200g topsis ja sisestada ostutšeki number ning oma andmed Alma kodulehel www.alma.ee/kampaania hiljemalt 07.08.2016. Ostutšekk tuleb alles hoida kuni on selgunud kõik kampaania auhindade võitjad. Oma ostu registreerimisega kodulehel kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias, nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega ja oma soovi lisada oma e-mail Valio uudiskirja saajate nimekirja.

4. Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra (Alma jogurtimaiuste 200g topside arvust ostutšekil). Kui üks ostutšekk registreeritakse mitu korda, osaleb ainult esimesena saabunud registreering.

5. Kampaanias ei tohi osaleda Valio Eesti ASi, Adell Taevas OÜ, KOOR OÜ, Vitamiinikuller OÜ, Stalhästen OÜ ega ADM Interactive OÜ töötajad ega nende perekonnaliikmed.

6. Kampaania peaauhinnaks on Stalhästen linnaratas väärtuses kuni 439 eurot, vastavalt võitja soovile meeste või naiste mudel. Lisaauhinnaks on 3 x 5 kasti Alma jogurtimaiuseid 200g ja värskeid marju-puuvilju Vitamiinikuller OÜ’lt (st viiel kampaanianädalal läheb iga nädal loosi kolm vaheauhinnakomplekti).

7. Kampaania peaauhind (Stalhästen linnaratas) loositakse välja 08. augustil, lisaauhinnad (3 x kastitäis Alma jogurtimaiuseid 200g ja värskeid marju-puuvilju Vitamiinikuller OÜ’lt) 4. juulil, 11. juulil, 18. juulil, 25. juulil ja 1. augustil

8. Kampaania auhindade loosimisel osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud, kelle ostutšekid on registreeritud enne loosimise teostamist. Võitjad loosib välja spetsiaalne juhuslikkusel põhinev arvutiprogramm.

9. Kõigi võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.alma.ee/kampaania hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval.

10. Korraldaja võtab iga võitjaga ühendust hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ja lepib kokku auhinna kätteandmise.

11. Juhul, kui auhinna võitja ei ole loosimisele järgnenud viie (5) tööpäeva jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks (ostutšeki registreerimisel edastatud kontaktandmeid kasutades) või ebaõnnestub auhinna kätteandmine teistel korraldajast mitteolenevatel põhjustel, on korraldajal õigus jätta võitjale auhind üle andmata.

12. Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada auhinna võitnud ostutšekk, mille nimekirjas on vähemalt üks Alma jogurtimaius 200g. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata, juhul kui võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele. Võite ei vahetata mõne muu eseme ega raha vastu ning võitude kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita.

13. Korraldajalt auhinna vastuvõtmisel annab võitja automaatselt loa korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

14. Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses auhindadelt ette nähtud maksud.

15. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) korral või kampaania reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kampaanias osalejatele otsekohe üleriigilise meedia vahendusel.

16. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

17. Kõik kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaaniat läbi viiva ettevõtte aadressil: Valio Eesti AS, Sõpruse pst 145, B-korpus, 13417 Tallinn), märksõnaga “Maiusta endale rattad alla“ tarbijamäng, hiljemalt 19.08.2016.

18. Kampaania lisainfo on saadaval internetis aadressil www.alma.ee/kampaania või telefonil +372 628 5700  tööpäeviti kell 09:00-16:30.